Depunerea Actelor

Depunerea actelor

Dosarul candidatului la admitere cuprinde
1) cererea de înscriere la concurs;
2) certificat de naştere/buletinul de identitate;
3) actul de studii, în original cu anexa respectivă;
4) certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii, care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat;
5) 6 fotografii 3×4 cm, color;
6) Adeverința de recrut.

Termenele de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în sesiunea 2018:

1) 16 iulie – 04 august, anunțarea rezultatelor până la data de 07 august 2018;
2) 08 august – 11 august 2018, concursul repetat pentru locurile neacoperite, anunțarea rezultatelor până la data de 14 august 2018;
3) 13 august – 18 august 2018, concursul repetat pentru locurile neacoperite, anunțarea rezultatelor până la data de 20 august 2018;

Tel.: +373 60 286 086
E-mail: admitere@colegiu-inginerie.md

Abonare Newsletter

Colegiu Inginerie ©  Toate drepturile rezervate.