Colegiul de Inginerie anunță admiterea la studii

Colegiul de Inginerie anunță admiterea la studii pentru perioada 2019-2021.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

1) cererea de înscriere la concurs;
2) certificat de naştere/buletinul de identitate (copie);
3) actul de studii, în original cu anexa respectivă;

  • de liceu, cu Certificat de studii liceale;
  • de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
  • ai școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
  • ai școlii profesionale, cu Certificat de absolvire a școlii profesionale și Atestat de studii medii generale;
  • ai școlii profesionale, cu Certificat de calificare la specialități conexe meseriei inițiale.

4) certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii, care
confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare
profesională solicitat;
5) 6 fotografii 3×4 cm, color;
6) chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Lasă un comentariu

Tel.: +373 60 286 086
E-mail: admitere@colegiu-inginerie.md

Abonare Newsletter

Colegiu Inginerie ©  Toate drepturile rezervate.