Depunerea actelor

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

1) cererea de înscriere la concurs;
2) buletinul de identitate (copie);
3) actul de studii, în original cu anexa respectivă;

 

  • de liceu, cu Certificat de studii liceale;
  • de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
  • ai școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
  • ai școlii profesionale, cu Certificat de absolvire a școlii profesionale și Atestat de studii medii generale;
  • ai școlii profesionale, cu Certificat de calificare la specialități conexe meseriei inițiale.

4) 6 fotografii 3×4 cm, color.

NOTĂ:

  1. Se admite depunerea dosarelor în regim on-line a candidaților la concurs prin e-mail cu transmiterea în format .pdf a dosarului candidatului.
  2. Se admite depunerea dosarelor la concursul de admitere la studii de către rudele de gradul I și II a candidatului.
  3. Toate actele vor fi transmise la adresa de email: [email protected]

Termenele de depunere a dosarelor:

TURUL I

15.07.2024 – 03.08.2024

TURUL II

07.08.2024 – 17.08.2024