Victor Hugo afirma încă în secolul trecut că „deschizând o școală, închizi o temniță”.

Modernizarea educației prin racordarea acesteia cu necesitățile pieței muncii, constituie o condiție inerentă în contextul fenomenului negativ al migrației cu care se confruntă Republica Moldova.

Colegiul de Inginerie din Strășeni este prima instituţie din Republica Moldova în care se implementează învăţământul profesional-tehnic în sistem dual la nivel de colegii, preluat  de la modelul german.

Misiunea Colegiului de Inginerie constă în a realiza un învățământ modern-formativ prin îmbinarea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care să contribuie nemijlocit la acumularea cunoștințelor teoretice și practice, precum și la dezvoltarea competențelor profesionale necesare.

Consemnăm că abilitățile și capacităţile profesionale ale angajaţilor oricărei întreprinderi, indiferent de industrie sau domeniu de activitate, reprezintă factorul-cheie de succes al acesteia. Performanța şi gradul înalt de competitivitate al întreprinderilor, în special al celor producătoare, cu potenţial de export, constituie acea temelie care asigură o dezvoltare economică durabilă şi ascendentă a Republicii Moldova.

În acest context, Republica Moldova este pe cale să-și piardă avantajul competitiv pe care îl are, având în vedere forța de muncă ieftină, disponibilă şi relativ calificată.

Problema constă în neconcordanța cererii forței de muncă cu oferta sistemului educațional, precum și nivelul de pregătire al specialiștilor care, cu regret, după absolvirea studiilor, nu dispun de calități și abilități necesare angajatorului.

Principala cauză a deficienței abilităților profesionale rezidă în programele de studii care nu sunt constant corelate și flexibile cerinţelor mediului de afaceri, precum și instrumentele şi metodele de predare ce nu asigură aplicabilitatea la locul de muncă.

Stagiile, denumite practici de producere, ameliorează în mod nesemnificativ situaţia, pentru că acestea sunt utile doar pentru a obține conexiuni cu mediul de afaceri și o viziune generală asupra problemelor întreprinderii sau organizaţiei respective.

Un astfel de proces nu permite angajarea imediată şi eficientă a tinerilor absolvenţi.

De exemplu, un stat precum Germania, în domeniul instruirii profesionale a aplicat sistemul dual de instruire, sistem ce reprezintă o îmbinare armonioasă între instruirea profesională practică şi pregătirea teoretică solidă, în ideea că acestea reprezintă pilonii unei economii prospere.

În această ordine de idei, sistemul dual implementat în cadrul Colegiului de Inginerie din or. Strășeni oferă posibilitatea absolvenților de liceu să îmbine pregătirea teoretico-ştiinţifică cu cea practică, acesta fiind o alternativă atractivă pentru studiile universitare.

Alternarea etapelor de studii teoretice cu cele practice în halele şi birourile întreprinderilor va conduce la integrarea lejeră în companie după absolvire.

Subsidiary menționăm că sistemul respectiv de pregătire profesională prevede un statut dublu al studentului: el va face studii teoretice în cadrul Colegiului de Inginerie și concomitent va fi angajat la una dintre întreprinderile-partenere ale proiectului, unde, pe durata practicii, va presta sarcinile unui angajat.

Astfel sporește probabilitatea ca, după absolvire, studenții să fie angajați pe o perioadă nedeterminată la întreprinderea data.

Prin urmare, marele avantaj al acestui proiect constă în faptul că sistemul dual, care în linii mari rezidă într-un parteneriat eficient dintre instituția de învățământ şi companiile-partenere, asigură atât pregătirea profesională a viitorilor angajaţi, cât şi  oferă un loc de muncă în condiții avantajoase la noi în țară.

Director interimar,

Marin CIOBANU

logo_CI
Tel.: +373 237 80 100
E-mail: admitere@colegiu-inginerie.md

Colegiu Inginerie ©  Toate drepturile rezervate.