Învățământul dual este o formă de pregătire ce asigură potrivit nevoilor pieței, forță de muncă calificată. Acesta reprezintă o îmbinare armonioasă între instruirea profesională practică şi pregătirea teoretică solidă, fundament al unei economii prospere.

Republica Moldova se află într-un proces de schimbare în care toate procesele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o dinamică inovativă în vederea adaptaării la condițiile date.

Importanța învățământului profesional tehnic devine tot mai evidentă la ora actuală. Calitatea învățământului reprezintă punctul de pornire și primul pas către o economie puternică și productivă. Astfel, misiunea școlilor de formare profesională constă în pregătirea viitorilor specialiști calificați, apți să se integreze cu ușurință în câmpul muncii, fără formări suplimentare.

Prin urmare, nu trebuie să existe diferențe între absolventul unui colegiu industrial și specialistul cu experiență profesională ce activează în cadrul întreprinderii.

Indiferent de forma de învățământ, tinerii ar trebui să primească în școală competențele necesare (cunoștințe, abilități, deprinderi, aptitudini), care să le permită accesul în piața muncii, în cazul în care nu-și continuă studiile în instituții superioare de învățământ.

O soluție în formarea de competențe a viitorului specialist este învățământul dual – o formă de organizare a învățământului profesional ce se desfășoară în baza unui contract de muncă și combină pregătirea profesională ce se organizează de un operator economic cu pregătirea organizată în cadrul unei unități de învățământ.

Astfel, responsabilitatea privind organizarea și funcționarea este partajată între agentul economic și instituția de învățământ.

Deschiderea noilor locuri de muncă în Zonele Economice Libere din R. Moldova, ca urmare a investițiilor rezidenților din sectorul automotive, a condus la sporirea cererii în vederea angajării specialiștilor care se află la frontiera dintre mecanică și electronică.

logo_CI
Tel.: +373 237 80 100
E-mail: admitere@colegiu-inginerie.md

Colegiu Inginerie ©  Toate drepturile rezervate.