Lista adreselor electronice a bibliotecilor din Republica Moldova şi România

 

 

Biblioteci din Republica Moldova

1. Biblioteca Naţionala a Republicii Moldova
http://www.iatp.md/bnrm
2. Biblioteca Academiei de Studii Economice
http://www.lib.ase.md/
3. Biblioteca Republicana Ştiinţifică Agricola
http://moldova.cc/brsa
4. Biblioteca Republicana de Informare Tehnico – Ştiinţifică
http://www.iatp.md/brit
5. Biblioteca Municipala “B.P. Haşdeu”
http://www.hasdeu.md/
6. Biblioteca Publica de Drept
http://www.pll.md/

Biblioteci din România

1. Biblioteca Naţională a României
http://www.bibnat.ro/
2. Biblioteca Academiei Romane
http://www.bar.acad.ro/
3. Biblioteca Centrala Universitara “M. Eminescu” Iaşi
http://www.bcu-iasi.ro/
4. Biblioteca Centrala a Universităţii de Medicina si Farmacie “Gr.T. Popa” Iaşi
http://www.umfiasi.ro/library.html
5. Biblioteca Centrala Universitara “E. Todoran” Timişoara
http://www.bcut.ro/
6. Biblioteca Centrala a Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti
http://www.upg-ploiesti.ro/biblioteca.htm
7. Biblioteca Universităţii din Craiova
http://www.topedge.ro/craiova-text/universitatea.htm
8. Biblioteca Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi
http://www.library.tuiasi.ro/
9. Biblioteca Centrala a Universităţii “Politehnica” Timişoara
http://www.library.utt.ro/