Inginerie mecanică/mecatronică

Specialitate

Inginerie mecanică/mecatronică

Programul de studii „Inginerie Mecanică/Mecatronică” pregătește specialiști pentru calificarea „Tehnician mecatronică”, care vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere, exploatare și reparare a sistemelor mecatronice:

  • Testarea prototipurilor;
  • Conceperea și realizarea schemelor de montaj ale echipamentelor mecatronice;
  • Estimarea cantităților și costurilor materiale;
  • Estimarea forței de muncă necesare;
  • Asigurarea controlului tehnic al instalațiilor;
  • Întreținerea sistemelor mecatronice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor.

Pregătirea tehnică generală, este completată cu discipline care să asigure folosirea cu succes a proiectării și prelucrării asistate de calculator. Discipline economice ce sunt absolut necesare pentru formarea unei vederi largi asupra producției și desfacerii produselor industriale.Specialități