Mesajul Directorului

Bine ați venit pe site-ul Colegiului de Inginerie – prima instituţie din Republica Moldova în care se implementează învăţământul profesional-tehnic în sistem dual, preluat  după modelul german.

Misiunea Colegiului de Inginerie este să ofere un învățământ modern-formativ prin îmbinarea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care să contribuie nemijlocit la acumularea cunoștințelor teoretice și practice, precum și la dezvoltarea competențelor profesionale necesare.

Capacităţile şi abilităţile profesionale ale angajaţilor oricărei întreprinderi, indiferent de industrie sau domeniu de activitate, reprezintă factorul-cheie de succes al acesteia. Performanța şi gradul înalt de competitivitate al întreprinderilor, în special al celor producătoare, cu potenţial de export, constituie acea temelie care asigură o dezvoltare economică durabilă şi ascendentă a Republicii Moldova.

În acest context, Republica Moldova este pe cale să-și piardă avantajul competitiv pe care îl are, având în vedere forța de muncă ieftină, disponibilă şi relativ calificată.

Problema constă în neconcordanța cererii forței de muncă cu oferta sistemului educațional, precum și nivelul de pregătire al specialiștilor care, cu părere de rău, după absolvirea studiilor, nu dispun de calități și abilități necesare angajatorului.

Principala cauză a lipsei abilităților profesionale rezidă în programele de studii, care nu sunt constant corelate și flexibile cerinţelor mediului de afaceri – pe de o parte, iar, pe de altă parte, nici instrumentele şi metodele de predare nu asigură aplicabilitatea la locul de muncă.

Stagiile, denumite practici de producere, ameliorează nesemnificativ situaţia, pentru că acestea sunt utile doar pentru a obține conexiuni cu mediul de afaceri și o viziune generală asupra problemelor întreprinderii sau organizaţiei respective.

Un astfel de proces nu permite angajarea imediată şi productivă a tinerilor absolvenţi

Spre exemplu, un stat precum Germania, în domeniul instruirii profesionale a aplicat sistemul dual de instruire, sistem ce reprezintă o îmbinare armonioasă între instruirea profesională practică şi pregătirea teoretică solidă, în ideea că acestea reprezintă pilonii unei economii prospere.

Astfel, sistemul dual implementat în cadrul Colegiului de Inginerie din or. Strășeni oferă posibilitatea absolvenților de liceu să îmbine pregătirea teoretico-ştiinţifică cu cea practică, acesta fiind o alternativă atractivă pentru studiile universitare.

Alternarea etapelor de studii teoretice cu cele practice în halele şi birourile întreprinderilor, va conduce la integrarea lejeră în companie după absolvire.

Mai mult ca atât, sistemul respectiv de pregătire profesională prevede un statut dublu al studentului: pe de o parte, el va face studii teoretice în cadrul Colegiului de Inginerie, iar pe de altă parte, în acelaşi timp, va fi angajat la una dintre întreprinderile-partenere ale proiectului, unde, pe durata practicii, va presta sarcinile unui angajat.

De asemenea, sporește probabilitatea ca, după absolvire, studenții să fie angajați pe o perioadă nedeterminată la întreprinderea dată.

Prin urmare, marele avantaj al acestui proiect constă în faptul că, sistemul dual, care în linii mari rezidă într-un parteneriat eficient dintre instituția de învățământ şi companiile-partenere, să asigure atât pregătirea profesională a viitorilor angajaţi, cât şi să ofere un loc de muncă în condiții avantajoase la noi în țară.

Director interimar,

Marin CIOBANU

logo2

Tel.: 373 60 8888 06
E-mail: admitere@colegiu-inginerie.md

Abonare Newsletter

Colegiu Inginerie ©  Toate drepturile rezervate.