Utilaj tehnologic industrial şi accesorii

Specialitate

Utilaj tehnologic industrial şi accesorii

Pregătirea operator la mașini cu comandă numerică asigură absolventului capacitatea de a executa repere de complexitate medie, prin utilizarea, programarea și deservirea specifică a mașinilor-unelte cu comandă numerică. Activitățile desfășurate de aceasta implică cunoașterea mașinilor semiautomate și automate destinate operațiilor specifice, atât din punct de vedere funcțional cât și instrucțiunilor și procedurilor de lucru aferente acestora, conform prevederilor din documentația tehnică. Activitatea implică atât primirea și transmiterea de informații de specialitate, realizarea pieselor finite care să se încadreze în parametrii de calitate prevăzuți cât și lucrul în echipă, respectarea normelor de prevenire a riscurilor profesionale privind sănătatea și securitatea muncii, a regulilor de protecția mediului și modului de acționare pentru situații de urgență.Utilitățile și rezultate ale învățării:

 • Realizarea schiței piesei mecanice în vederea executării ei;
 • Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală;
 • Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice;
 • Măsurarea dimensiunilor tehnice specifice proceselor industriale;
 • Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini;
 • Realizarea asamblărilor mecanice;
 • Fabricarea reperelor pe mașini unelte convenționale;
 • Realizarea preciziei de prelucrare;
 • Executarea pieselor pe mașini cu comandă numerică;
 • Executarea lotului de piese printr-un program după desen;
 • Întreținerea și inspecția sistemelor tehnice;
 • Monitorizarea, optimizarea și asigurarea calității proceselor de fabricație.Specialități