Anuntam admiterea la Colegiul de Inginerie!!!

ADMITEREA 2021. Anuntam admiterea la Colegiul de Inginerie!!! Conform calendarului admiterii aprobat prin Ordinul MECC nr. 459/2020, la data de 12.07 începe turul I pentru depunerea dosarelor în cadrul concursului de admitere în învățământul profesional tehnic. În acest context, reiterăm…

Detalii

Colegiul de Inginerie anunță admiterea la studii

Colegiul de Inginerie anunță admiterea la studii

Colegiul de Inginerie anunță admiterea la studii pentru perioada 2019-2021. Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente: 1) cererea de înscriere la concurs; 2) certificat de naştere/buletinul de identitate (copie); 3) actul de studii, în original cu anexa respectivă; de…

Detalii