COLEGIUL
DE INGINERIE
DIN STRĂȘENI

Specialitatea MECATRONICĂ

Durata studiilor — 2 ani (în baza studiilor liceale — BAC)

Ce ne oferă mecatronica?
Ce este aceasta în ceea ce privește practica creării? Să ne uităm la schema generală a mașinilor de construcţii care au controlul calculatorului și se concentrează pe automatizarea producţiei și a sarcinilor zilnice. Mediul extern pentru ei este mediul tehnologic cu care va avea loc interacţiunea. Sistemele mecatronice sunt formate din trei părţi, care sunt interconectate prin  fluxurile informaţionale și de energie:

 • Electromecanică – includ legături mecanice, transmisii, motoare electrice, senzori, elemente de lucru, elemente electrice suplimentare, senzori. Toate componentele sunt utilizate pentru a asigura  mișcările necesare. Senzorii au o importanţă deosebită pentru performanţa corectă a sarcinilor stabilite. Colectează date despre starea obiectului  de lucru și despre mediul extern, direct dispozitivul mecatronic și componentele acestuia.

 • Electronic – includ dispozitive microelectronice, convertoare de putere și circuite de măsurare.

 • Computer – includ microcontrolere și computere high-end.

Competenţe dezvoltate:

Pe durata studiilor de 2 ani sunt dezvoltate următoarele competenţe în domeniul MECATRONICĂ:

 • Competenţe de cunoaştere a principiilor constructive, de proiectare şi de funcţionare a sistemelor mecanice şi mecatronice;

 • Competenţe de proiectare şi modelare pe calculator a sistemelor şi structurilor mecanice  şi mecatronice;

 • Competenţe  de cunoaştere   şi  proiectare  a  sistemelor  electrice  şi electronice din componenţa  sistemelor mecatronice;

 • Competenţe  de cunoaştere   şi  proiectare   a  soluţiilor  hardware   şi software de conducere a sistemelor mecatronice;

 • Competenţe de cunoaştere a principiilor de funcţionare a sistemelor automate, a bazei inteligenţei arti ciale a maşinilor;

 • Competenţe de comunicare şi manageriale;

 • Competenţe aplicativ-practice şi de lucru în echipă.

Perspective după nalizarea studiilor:

 • Proiectarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor şi echipamentelor mecatronice din industria automobilelor, industria electrocasnicelor, industria de calculatoare şi periferice, birotica; proiectarea şi exploatarea sistemelor de fabricaţie exibile, în industria roboţilor ş.a.;

 • Exploatarea şi întreţinerea sistemelor mecatronice din domeniul serviciilor bancare, informatică industrială, din domeniul medical ş.a.;

 • În firme care utilizează echipamente automatizate de fabricaţie, cu diverse profile de producţie;

 • În domeniul expertizei tehnice judiciare şi nejudiciare.

Oferta socială a mecatronicii devine din ce în ce mai bogată, firme de prestigiu din domenii, precum industria automobilelor, industria aerospaţială, producţia de sisteme inteligente, industria de IT, industria alimentară şi de electrocasnice etc.,  oferă în ultimii ani locuri de muncă pentru absolvenţii acestei specialităţi.

Numeroşi absolvenţi ai specialităţii Mecatronică lucrează în prezent în firme prestigioase din ţară:
• Draexlamier (Cahul) • GG Cables & Wires EE • Coroplast Harness Technology • Sumitomo Electric • Bordnetze (SEBN) • Luprom • Whetec • Blacksea-EMS • Renard Enterprise • Grip-Engineering • La Triveneta • Cavi Development • Elektromanufacturing • Introscop • Moldagrotehnica • Fujikura Automotive

COMISIA DE ADMITERE

str. V. Crăsescu 1, or. Strășeni, Republica Moldova, MD-3701

Tel: 060 286 086
[email protected]
[email protected]