COLEGIUL
DE INGINERIE
DIN STRĂȘENI

Specialitatea UTILAJ TEHNOLOGIC INDUSTRIAL SI ACCESORII

Durata studiilor — 2 ani (în baza studiilor liceale — BAC)

Despre specialitate
Misiunea programului de studii „Utilaj tehnologic industrial şi accesorii” vizează pregătirea de specialişti în activităţi de proiectare şi mentenanţă pentru maşini-unelte şi sisteme automatizate.

Obiectivele programului de studii implică obţinerea de competenţe ridicate în raport cu:

 • proiectarea asistată de calculator a echipamentelor, maşinilor şi sistemelor exibile de fabricaţie;
 • comanda numerică a maşinilor-unelte şi programarea roboţilor industriali;
 • proiectarea, selectarea, testarea, exploatarea şi asigurarea mentenanţei maşinilor-unelte şi a sistemelor de producţie;
 • proiectarea echipamentelor şi tehnologiilor neconvenţio- nale de fabricaţie;
 • alegerea şi proiectarea sistemelor logistice industriale;
 • automatizarea sistemelor de producţie.

Competenţe dezvoltate:

Pe durata studiilor de 2 ani sunt dezvoltate următoarele competenţe în domeniul construcţiilor de mașini și sistemelor de producţie:

 • Competenţe în ingineria asistată de calculator pentru a proiecta unităţi de producţie, echipament industrial, maşini, sisteme termice, sisteme de transport, roboţi, instrumente medicale, armament etc.

 • Competenţe de cunoaştere a principiilor constructive, de proiectare şi de funcţionare a sistemelor de producţie, utilajului tehnologic și accesoriilor;

 • Competenţe de cunoaştere şi proiectare a soluţiilor hardware şi software de conducere a sistemelor de producţie;

 • Competenţe de cunoaştere a principiilor de funcţionare a sistemelor automate, a bazei inteligenţei artificiale a maşinilor;

 • Competenţe de comunicare şi manageriale;

 • Competenţe aplicativ-practice şi de lucru în echipă.

Perspective după nalizarea studiilor:

 • Proiectarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor şi echipamentelor mecatronice din industria automobilelor, industria electrocasnicelor, industria constructoare de mașini, proiectarea şi exploatarea sistemelor de fabricaţie flexibile, în industria roboţilor ş.a.;

 • Exploatarea şi întreţinerea sistemelor de producţie din domeniul construcţiei de mașini, informatică industrială, din domeniul medical ş.a.;

 • În firme care utilizează echipamente automatizate de fabricaţie, cu diverse profile de producţie;

 • În domeniul expertizei tehnice judiciare şi nejudiciare.

Absolvenţii programului de studii sunt capabili sa deruleze cu succes, activitaăţi în urmatoarele domenii:
– programarea numerica a masinilor-unelte (CNC);
– deservirea, întreţinerea si instalarea masinilor-unelte, a sistemelor de producţie, în general;
– proiectarea asistata de calculator a masinilor-unelte si a altor componente ale unui sistem de producţie (AutoCAD, SolidWorks, Catia).

Oferta actuală pentru absolvenţi

Oferta de muncă din RM pentru specialiștii în domeniul construcţiilor de mașini și sistemelor de producţie devine din ce în ce mai bogată. Numeroşi absolvenţi ai specialităţii lucrează în prezent în firme prestigioase din ţară: Draexlamier (Cahul) •GG Cables & Wires EE •Coroplast Harness Technology •Sumitomo Electric •Bordnetze (SEBN) •Luprom •Whetec •Blacksea-EMS •Renard Enterprise •Grip-Engineering •La Triveneta •Cavi Development •Elektromanufacturing •Introscop •Moldagrotehnica •Fujikura Automotive.

COMISIA DE ADMITERE

str. V. Crăsescu 1, or. Strășeni, Republica Moldova, MD-3701

Tel: 060 286 086
[email protected]
[email protected]