Admitere

Pînă la admitere au mai rămas

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

Admiterea la Studii

Condiţiile de admitere la studii

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

1) cererea de înscriere la concurs;

2) certificat de naştere/buletinul de identitate (copie);

3) actul de studii, în original cu anexa respectivă;

- de liceu, cu Certificat de studii liceale;
- de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
- ai școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
- ai școlii profesionale, cu Certificat de absolvire a școlii profesionale și Atestat de studii medii generale;
- ai școlii profesionale, cu Certificat de calificare la specialități conexe meseriei inițiale.

4) 6 fotografii 3×4 cm, color.

Programul de lucru al Comisiei de Admitere:

Luni - Vineri

ora 09.00 - 16.00

Sâmbătă

ora 10:00 - 13:00

Telefon de contact: 060 286 086; 068 333 249

Durata Studiilor

Durata studiilor la Colegiul de Inginerie constituie 2 ani.
Fiecare semestru are un compartiment teoretic şi un compartiment practic integrat în planul de studiu, ce cuprinde, de regulă, douăsprezece săptămîni.
Compartimentele de studiu sînt ajustate reciproc atît din punct de vedere al conţinutului cît şi al procesului organizaţional.

Specialități

Beneficii

Pentru Studenți:

• Legătura strînsă între instruirea teoretică şi cea practică (aplicativă);
• Studii compacte cu durata de 2 ani;
• Salariu lunar achitat de întreprinderea la care se realizează stagiile de practică;
• Pregătire teoretică și practică asigurată de cadrele didactice şi specialişti calificaţi;
• Prelegeri ţinute în grupuri de seminar,
• Însărcinări practice şi de laborator efectuate în grupuri mici de participanţi;
• Şanse de angajare reale după absolvirea studiilor.

Pentru Companii:

• Selectarea celor mai buni studenți;
• Participarea activă la programul de studii;
• Asigurarea condițiilor identice pentru practică /teorie;
• Stimularea dorinței pentru dezvoltare personală la angajați;
• Pregătirea angajaților în parteneriat;
• Eficientizarea costurilor de pregătire a angajaților

Înregistrarea la Studii

Pentru a vă înregistra online selectați compania și specialitatea din formularul de aplicare, introduceți datele personale și expediați formularul de aplicare.

logo_CI
Tel.: +373 60 286 086
E-mail: admitere@colegiu-inginerie.md

Abonare Newsletter

Colegiu Inginerie ©  Toate drepturile rezervate.