A fost aprobat termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ profesional tehnic

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat la 26.06.2019 termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru sesiunea 2019.

Astfel, potrivit Ordinului Ministrului, la programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară perioada de depunere a dosarelor este 15 iulie – 3 august 2019. Anunțarea rezultatelor până la data de 05 august 2019. Concursul repetat pentru locurile neacoperite va avea loc în perioada 06 – 10 august 2019, iar rezultatele vor fi anunțate până la 12 august 2019. Vezi Ordinul Ministrului.

Admiterea la studii la Colegiul de Inginerie se face în baza următoarelor acte de studii:

– Certificat de studii liceale sau cu Diplomă de Bacalaureat;
– Atestat de studii medii generale (absolvenți ai școlilor medii generale);
– Certificat de absolvire a școlii profesionale și Atestat de studii medii generale;
– Certificat de calificare la specialități conexe meseriei inițiale (absolvenți ai școlilor profesionale).

Lista completă privind actele necesare la admitere, dar și programul de lucru al Comisiei de admitere, găsiți aici.