Elevii Colegiului de Inginerie din Strășeni, ghidați de traineri certificați.

Doua zile consecutive, 13-14 Aprilie, elevii Colegiului de Inginerie din Strășeni, ghidați de traineri certificați, au fost antrenați in Jocul Agrobusiness- un produs educațional inovativ pe piața din Republica Moldova, organizat și finanțat de German Sparkassertiftung Moldova.
Simularea agrobusiness are rolul de a spori cunoștințele financiare ale tinerilor, de a consolida lucrul in echipa, aceștia fiind puși in situații de competiție și analiza, scopul final constând in creșterea valorii fermei , ceea ce conduce, indubitabil, la dezvoltarea competentelor de creștere a calității vieții.
Feedbackul venit din partea elevilor a fost unul foarte pozitiv.
Aducem mulțumiri cordiale organizatorilor!