Cum să obții un loc de muncă încă de pe băncile școlii: Zece motive pentru care să alegi să studiezi la Colegiul de Inginerie din Strășeni

Cea mai mare problemă după absolvirea unei instituții de învățământ în Moldova rămâne faptul că absolvenților le este greu să transpună teoria învățată în abilități de lucru, solicitate de angajatori. Cauza se regăsește pe de o parte, în programele de studii, inclusiv şi cele universitare, care nu sunt corelate cu cerințele mediului de afaceri, iar pe de altă parte, în instrumentele şi metodele de pregătire profesională, care nu garantează aplicabilitatea la locul de muncă. Sistemul dual de învățământ, implementat în mai multe țări europene, oferă soluții în acest caz. În țara noastră, exemplul este Colegiul de Inginerie din mun. Strășeni, care va da posibilitatea absolvenților unui liceu să combine pregătirea teoretico-științifică cu cea practică. Mai jos, listăm zece motive pentru care să alegi această instituție de învățământ.

#1. Vei înțelege cum e să lucrezi și să înveți în același timp

Sistemul dual, ce va fi implementat în cadrul Colegiului de Inginerie din mun. Strășeni presupune un statut dublu al studentului: pe de o parte, el va face studii teoretice în cadrul Colegiului de Inginerie, iar pe de altă parte, în acelaşi timp, va fi angajat la una din întreprinderile-partenere ale proiectului, unde, în perioadele practicii de producere, va îndeplini sarcinile reale ale unui angajat, fiind pentru aceasta remunerat.

#2. Vei avea un loc de muncă asigurat după absolvire

Întrucât studentul va câștiga experiență de lucru în timpul studiilor și va deprinde modul de lucru al unei companii sau alteia, astfel, crește probabilitatea ca după absolvire să fie angajat permanent la întreprinderea respectivă.

#3. Programul de studiu este elaborat împreună cu angajatorii

Toate deciziile cu privire la organizarea studiilor sunt luate în comun cu partenerii, ceea ce asigură garanţia actualităţii materiilor studiate şi a formării abilităţilor practice relevante/necesare întreprinderilor partenere. Studiile sunt planificate să dureze doi ani. În fiecare semestru, studiile teoretice la Colegiul de Inginerie vor alterna cu studiile practice la unul dintre centrele de instruire practică din întreprinderile partenere care vor dura circa douăsprezece săptămâni.

Negocios-El-poder-de-la-inteligencia-artificial-en-manufacturas-1

#4. Poți alege dintre două specialități de perspectivă

În anul academic 2018-2019, studenții vor putea alege dintre următoarele specialități:

# Inginerie mecanică sau Mecatronică şi

# Utilaj tehnologic industrial și accesorii

Programul de studii „Inginerie Mecanică/Mecatronică” pregătește specialiști pentru calificarea „Tehnician mecatronică”, care vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere, exploatare și reparare a sistemelor mecatronice.

În cadrul specialității Utilaj tehnologic industrial și accesorii, studenții vor învăța să utilizeze, programeze și să deservească mașini-unealtă cu comandă numerică. Activitatea implică atât primirea și transmiterea de informații de specialitate, realizarea pieselor finite care să se încadreze în parametrii de calitate prevăzuți cât și lucrul în echipă, respectarea normelor de prevenire a riscurilor profesionale privind sănătatea și securitatea muncii, a regulilor de protecția mediului și modului de acționare pentru situații de urgență.

#5. Vei căpăta numeroase abilități practice

În urma absolvirii specialităților respective, vei căpăta numeroase abilități practice, care te vor pregăti suficient pentru profesia ce urmează să o îmbrățișezi.

La „Inginerie Mecanică/Mecatronică”, studenții vor învăța:

# să testeze prototipuri;

# să conceapă și să realizeze scheme de montaj ale echipamentelor mecatronice;

# să estimeze cantitățile și costurile materiale;

# să estimeze forța de muncă necesară;

# să asigure controlul tehnic al instalațiilor;

# să întrețină sistemele mecatronice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor.

La Utilaj tehnologic industrial și accesorii, studenții vor învăța:

# să realizeze schița piesei mecanice în vederea executării ei;

# să realizeze piese prin operații de lăcătușerie generală;

# să monteze organe de mașini în subansambluri mecanice;

# să măsoare dimensiunile tehnice specifice proceselor industriale;

# să realizeze desenul tehnic pentru organe de mașini;

# să realizeze asamblări mecanice;

# să fabrice repere pe mașini unelte convenționale;

# să realizeze precizia de prelucrare;

# să execute piese pe mașini cu comandă numerică;

# să execute lotul de piese printr-un program după desen;

# să întrețină și să inspecteze sistemele tehnice;

# să monitorizeze, optimizeze și să asigure calitatea proceselor de fabricație.

#6. Laboratorul este dotat cu utilaje și echipamente de ultimă generație

Colegiul de Inginerie are un laborator dotat cu utilaje și echipamente de ultimă generație, la care elevii vor fi instruiți să le mânuiască și să asigure mentenanța acestora.

#7. Pe lângă abilități practice, vei avea și o pregătire teoretică corespunzătoare

Pregătirea tehnică generală, este completată cu discipline care să asigure folosirea cu succes a proiectării și prelucrării asistate de calculator. Studenților li se vor preda discipline economice ce sunt absolut necesare pentru formarea unei vederi largi asupra producției și desfacerii produselor industriale.

#8. Profesori cu experiență vastă în domeniu

Procesul de instruire în cadrul Colegiului va fi asigurat de profesori cu experiență și cunoștințe vaste în domeniu, din țara noastră dar și de peste hotare.

WIRE-HARNESS-ASSEMBLY-BOARD2

#9. Cămin studențesc cu condiții foarte bune

Pentru studenții din alte regiuni ale țării, este planificat și un cămin studențesc, cu o capacitate de 44 de locuri, utilat în conformitate cu standardele europene.

#10. Angajatorii sunt companii de talie internațională

Companiile partenere ale Colegiului de Inginerie din oraşul Străşeni sunt Draexlmaier, Gebauer and Griller, Sumitomo, La Trivineta Cavi Development, Coroplast, Blacksea-EMS, Luprom, Whetech, Renardenterprises. Acestea  vor asigura organizarea procesului de instruire practică și locuri de muncă.