Instruirea practică și teoretică a maiștrilor din cadrul companiei de cablaje SEBN

În incinta Laboratorului de Hidropneumatica din cadrul Colegiului de Inginerie din Strășeni, sub egida maistrului-instructor Roșca Marcel, se oferă suport pentru instruirea practică și teoretică a maiștrilor din cadrul companiei de cablaje SEBN, în domeniul pneumaticii de bază pentru operatori și pneumaticii industriale.
Salutăm această colaborare și mizăm pe evenimente comune în perspectivă!