Colegiul de Inginerie din or. Strășeni, solicită oferta de preț pentru procurarea tehnicii de calcul

Instituția Publică Colegiul de Inginerie din or. Strășeni, solitiă oferta de preț în vederea achiziționării tehnicii de calcul. Companiile specializate, sunt rugate să prezinte oferta de preț.
Caietul de sarcini poate fi solicitat la următoarea adresă: [email protected].

Persoana de contact:
Dormenco Tatiana,
tel.: 060201554