Colegiul de Inginerie din Strășeni a început admiterea la studii

Colegiul de Inginerie din Strășeni a început azi, 16 iulie 2018 procesul de admitere la studii. Persoanele interesate, pot aplica la două specialități: Inginerie Mecanică/Mecatronică și Utilaj tehnologic industrial şi accesorii. Durata studiilor este de doi ani în baza sistemului dual de învățământ după model german.

Condiţiile de admitere la studii

Deţinerea de către candidat a diplomei de bacalaureat sau a certificatului de absolvire a liceului.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:
1) cererea de înscriere la concurs;
2) certificat de naştere/buletinul de identitate;
3) actul de studii, în original cu anexa respectivă;
4) certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii, care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat;
5) 6 fotografii 3×4 cm, color;
6) Adeverința de recrut.

Termenele de depunere a adosarelor pentru concursul de admitere în sesiunea 2018:
1) 16 iulie – 04 august, anunțarea rezultatelor până la data de 07 august 2018;
2) 08august – 11 august 2018, concursul repetat pentru locurile neacoperite, anunțarea rezultatelor până la data de 14 august 2018.

Programul de lucru al Comisiei de Admitere:

Luni – Vineri

ora 09.00 – 16.00

Sâmbătă

ora 10:00 – 13:00

Adresa: str. V. Crăsescu 1, mun. Strășeni.

Telefon de contact: +373 60286086