Târgul locurilor de munca din comuna Sipoteni

Din seria parteneriatelor în care este implicat Colegiul de Inginerie din mun. Strășeni se înscrie și colaborarea cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

În acest context, menționăm colaborarea cu Direcția ocuparea forței de muncă Călărași și Direcția ocuparea forței de muncă Strașeni cu care instituția a încheiat și Acorduri de colaborare.

Colaborarea ține de domeniul orientării profesionale, angajării, instruirii, în vederea asigurării perfecționării continue a calificării tinerilor beneficiari de servicii din instituțiile partenere.

Consemnăm și participarea în comun la evenimente, mese rotunde, târguri ale locurilor de muncă, diverse întâlniri cu elevii și tinerii absolvenți.

Realizare concretă a parteneriatului menționat supra reprezintă și evenimentul Târgul locurilor de muncă din cadrul programului „Sipoteni – capitala tineretului 2020-2021”, organizat la data de 24 iunie 2021 la Casa de Cultură.

În cadrul acestuia, IP Colegiul de Inginerie a prezentat absolvenților oferta de studii, condițiile de instruire și cazare și i-a îndemnat să aplice la studii.